weberfloor 140 nova

weberfloor 140 nova

Weberfloor 140 Nova är en fiberförstärkt normaltorkande pumpbar avjämningsmassa för golv. Materialet kräver en lätt mekanisk bearbetning med tandad stålspackel för att åstadkomma en släthet som är tillräcklig för mattläggning. Materialet levereras som torrbruk bestående av bindemedel, sand samt tillsatsmedel. Vatten tillsätts på arbetsplatsen.
Produkten är fuktskadestabil, slagg och kaseinfri, P-märkt, CE-märkt, registrerad i Basta, rekommenderas av byggvarubedömningen BVB samt uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor.

Svanen (listad) CE P-märkt EPD BASTA

Underlag

Golv

MaterialåtgångÅtgångstal 1,7 kg/m²/mm (enligt GBR mätmetod):
5 mm = 8,5 kg/m²
10 mm = 17 kg/m²

Extern mätning utfört av RISE 2018-01-17
Rapport nr: 8F000976B
Minsta skikttjocklek5 mm (6 mm lättbetong)
Maximal skikttjocklek60 mm (30 mm lättbetong) På lättbetong: Vid skikttjocklek över 30 mm eller ytor större än 10 m² armeras avjämningsmassan med weberfloor stålarmeringsnät eller likvärdigt.
Vattenbehov4,2 liter per 20 kg säck
Härdningstid innan beläggning1-9 veckor, vid ca. 20°C och 50% relativ luftfuktighet
Härdningstid innan gångbelastning2-4 timmar
FibrerJa
TryckhållfasthetsklassC20 enligt EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedelvärde 26 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF5 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 6 MPa enligt EN 13892-2
Ytdraghållfasthet>1,0 MPa, efter 28 dygn enligt GBR-branschstandard
Krympning 28 dygn<0,3 mm/m enligt EN 13454-2
BrandklassA2fl-s1 enligt EN 13501-1
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klassRWFC 250 (vid tjocklek 5-60 mm) enligt EN 13892-7
Rekommenderad vattenhalt21%
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
130-145 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
210-230 mm
EN 12706 (ring 30-50 mm)
120-130 mm
pH för härdat materialca. 11
DensitetCa. 1900 kg/m3, härdat och torkat material levererat med Weber FBG pumpbil
P-märkningP3 enligt certifieringsregel 002 ”Avjämningsmassor”
Lagring6 månader i obruten förpackning i torra utrymmen.
Förpackning20 kg säck, 960 kg per pall
1000 kg storsäck
Bulk
Miljöpåverkan (CO₂-avtryck)0,143 kg/kg torrbruk enligt EPD A1-A3
Produktdatablad

weberfloor 140 nova (PDF - 145,66 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD weberfloor 140 nova (PDF - 143,36 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS weberfloor 140 nova (PDF - 118,28 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DoP weberfloor 140 nova (PDF - 523,95 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD weberfloor 140 nova (PDF - 2,02 MB)

Ladda nerSkicka

Referenser

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Avjämningsmassa

STUDIO, Malmö- Work, stay and play 24/7

På Universitetsholmen växer det fram en helt ny stadsdel som binder samman Malmö city med Västra Hamnen. Här kommer det att vara liv och rörelse dygnet runt tack vare bland andra Malmö Live och...

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Konceptgolv Designgolv Industrigolv

Torsplan 2 - prisbelönad handels- och kontorsbyggnad i Hagastaden

Mitt i Hagastaden har NCC utvecklat Torsplan i två etapper. Kontors- och handelshuset Torsplan 2 omfattar kontor, handel samt en tunnelbanestation och ska fungera som både arbets- och mötesplats.

Malmö Live har golvavjämning från Weber
Avjämningsmassa Industrigolv

Malmö Live kontor

I kulturkvarteret Malmö Live på Universitetsholmen i Malmö har Skanska uppfört ett kontorshus med en inbyggd innergård.

Förskolan Lotsen är certifierad Miljöbyggnad silver och har golv från Weber
Avjämningsmassa Konceptgolv

Miljöcertifierad förskola i Karlstad

Cityförskolan Lotsen i Karlstad är certifierad Miljöbyggnad silver och materialvalen är gjorda efter Byggvarubedömningens riktlinjer.

Fasadreferens Rydebäcksskolan
Industrigolv Avjämningsmassa Konceptgolv

Nya lokaler för Rydebäcksskolan i Helsingborg

Weber har levererat golvavjämning till den nya skolbyggnaden.

Referens Herrstaskolan 01
Avjämningsmassa

Herrestaskolan- miljöcertifierad skola i Barkarbystaden

Herrestaskolan ligger i Barkarbystaden. Skolan öppnades våren 2016 med plats för ungefär 300 barn.

Referens Hotell Öresund
Avjämningsmassa

Gammal färjeterminal blev ny central mötesplats

Den gamla färjeterminalen på Jönsaplan mitt i centrala Landskrona har rivits och gett plats för Hotell Öresund.

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Designgolv Avjämningsmassa Industrigolv

Nybyggnad av Kontor, Hyllie Boulevard, golv

I södra delen av Hyllie Boulevard, i närheten av Stationstorget, ligger Castellums kontorshus Eminent. Byggnaden är i sju plan med möteslokaler, bistro och café i bottenplan och sex våningsplan ...