weberfloor 130 core

weberfloor 130 core

Weberfloor 130 Core är en pumpbar självtorkande avjämningsmassa avsedd för tjocka skikt. Materialet levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, natursand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Produkten är fuktskadestabil och fri från slagg och kasein. Vatten tillsätts på arbetsplatsen.
Weberfloor 130 Core är tredjepartskontrollerad av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och är P-märkt, CE-märkt, registrerad i Basta, accepteras av Byggvarubedömningen, BVB och uppfyller AMA Hus krav på avjämningsmassor.

Svanen (listad) CE P-märkt BASTA EPD

Underlag

Golv

MaterialåtgångÅtgångstal 1,85 kg/m²/mm (enligt GBR mätmetod):
5 mm = 9,25 kg/m²
10 mm = 18,5 kg/m²

Extern mätning utfört av RISE 2018-06-07
Rapport nr: 8F012753
Minsta skikttjocklek10 mm
Maximal skikttjocklek100 mm (på lättbetong 20 mm)
Vattenbehov3,2 liter per 20 kg säck
TorktidUpp till 30 mm 2 dygn
Upp till 50 mm 3 dygn
Upp till 80 mm 5 dygn
Upp till 100 mm 7 dygn
Härdningstid innan gångbelastning2-3 timmar
TryckhållfasthetsklassC30 enligt EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedel 35 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF 5 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedel 7 MPa enligt EN 13892-2
Ytdraghållfasthet> 1,0 MPa, efter 28 dygn enligt GBR-branschstandard.
Krympning 28 dygn<0,5 mm/m
BrandklassA2fl-s1 enligt EN 13501-1
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klassRWFC 250 vid skikttjocklek 10-100 mm enligt EN 13892-7
Rekommenderad vattenhalt16 %
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
130-140 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
180-210 mm
EN 12706 (ring 30-50 mm)
120-130 mm
pH för härdat materialca. 11
DensitetCa. 2100 kg/m3, härdad och torkad vid leverans med Weber FBG pumpbil.
P-märkningP3, enligt certifieringsregel 002 ”Avjämningsmassor”
Lagring6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning
Förpackning20 kg säck, 960 kg per pall
1000 kg storsäck
Bulk
Miljöpåverkan (CO₂-avtryck)0,151 kg/kg torrbruk enligt EPD A1-A3
Produktdatablad

weberfloor 130 core (PDF - 137,64 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD weberfloor 130 core (PDF - 142,3 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS weberfloor 130 core (PDF - 178,45 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DoP weberfloor 130 core (PDF - 453,37 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD weberfloor 130 core (PDF - 1,47 MB)

Ladda nerSkicka

Referenser

Foto: Johanna Åfreds
Avjämningsmassa Designgolv Konceptgolv

Humanistiska Teatern

Amfiteaterinspirerad hörsal för samtal och dialog.

Kv. Norrland på Söder i Helsingborg
Avjämningsmassa Industrigolv Konceptgolv

Nya bostadshus på gammal bryggeritomt

Weber har levererat golvavjämning till nya lägenheter i Kvarteret Norrland på Söder i Helsingborg.

Brf Fjällblicken har Weber Komfortgolv
Konceptgolv Avjämningsmassa

Bostadsrätter med naturen utanför dörren

Lägenheterna i Brf Fjällblicken i Östersund har har Weber Komfortgolv, värmegolv med ljudreducerande egenskaper.

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Designgolv Avjämningsmassa Industrigolv

Nybyggnad av Kontor, Hyllie Boulevard, golv

I södra delen av Hyllie Boulevard, i närheten av Stationstorget, ligger Castellums kontorshus Eminent. Byggnaden är i sju plan med möteslokaler, bistro och café i bottenplan och sex våningsplan ...