Miljöcertifierad förskola i Karlstad

Certifierad enligt Miljöbyggnad Silver

Under hösten har barnen kunnat flytta in i den nya cityförskolan, Lotsen, i Karlstad som är ett resultat av ett akut behov av förskoleplatser i staden. Det är kommunens första byggnad i massivträ där stommen och vissa väggar består av massivt trä. Lokalytan är totalt cirka 1200 kvadratmeter och har fyra avdelningarna med plats för 80 barn; två avdelningar för mindre barnen på plan två och de större barnen i de två avdelningarna på markplan. Eftersom tomten var liten och triangelformad har man utnyttjat ytan genom att även ge byggnaden en annorlunda form samt löst lekyta på byggnadens tak. 

Byggnaden är certifierad Miljöbyggnad silver och materialvalen är gjorda efter Byggvarubedömningens riktlinjer. Weber har levererat golvavjämning samt weberfloor acoustic med stegljudsreducerande egenskaper.

Fakta

Objektsnamn: Nya Cityförskolan
Adress, ort: Karlstad
Byggår: 2017-2018
Beställare: Karlstad kommun
Arkitekt: Sweco Architects
Byggherre: Karlstad kommun
Totalentreprenör: PEAB
Golventreprenör: BBM Karlstad
Objektsstorlek: ca 1200 kvm i två plan, bottenplan betongplatta på mark, ovanvåning bjälklag KL-trä, weberfloor acoustic  + 40 mm weberfloor 140 Nova.
Produkter: weberfloor acoustic, weberfloor 140 Nova
Konstruktion: Betongplatta på mark, KLT-stomme 
Ytskikt: Linoleum och plastmatta

Brf Bryggan i Malmö
Golvavjämning

Brf Bryggan i Malmö

Brf Bryggan är ett nytt bostadsområde i Malmö som ligger i Kockums gamla varvs- och industriområde i hamnen.

Se alla golvreferenser

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Golvavjämning

Industrial floor renovation in production plant

Plant "Waterfall PRO
SHAHTY / RUSSIA

Se alla golvreferenser

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Golvavjämning

Industrial floor renovation in production plant

Publishing house "Prof-Press
AKSAI / RUSSIA

Se alla golvreferenser