Miljöcertifierad förskola i Karlstad

Certifierad enligt Miljöbyggnad Silver

Under hösten har barnen kunnat flytta in i den nya cityförskolan, Lotsen, i Karlstad som är ett resultat av ett akut behov av förskoleplatser i staden. Det är kommunens första byggnad i massivträ där stommen och vissa väggar består av massivt trä. Lokalytan är totalt cirka 1200 kvadratmeter och har fyra avdelningarna med plats för 80 barn; två avdelningar för mindre barnen på plan två och de större barnen i de två avdelningarna på markplan. Eftersom tomten var liten och triangelformad har man utnyttjat ytan genom att även ge byggnaden en annorlunda form samt löst lekyta på byggnadens tak. 

Byggnaden är certifierad Miljöbyggnad silver och materialvalen är gjorda efter Byggvarubedömningens riktlinjer. Weber har levererat golvavjämning samt weberfloor acoustic med stegljudsreducerande egenskaper.

Fakta

Objektsnamn: Nya Cityförskolan
Adress, ort: Karlstad
Byggår: 2017-2018
Beställare: Karlstad kommun
Arkitekt: Sweco Architects
Byggherre: Karlstad kommun
Totalentreprenör: PEAB
Golventreprenör: BBM Karlstad
Objektsstorlek: ca 1200 kvm i två plan, bottenplan betongplatta på mark, ovanvåning bjälklag KL-trä, weberfloor acoustic  + 40 mm weberfloor 140 Nova.
Produkter: weberfloor acoustic, weberfloor 140 Nova
Konstruktion: Betongplatta på mark, KLT-stomme 
Ytskikt: Linoleum och plastmatta

Kv. Norrland på Söder i Helsingborg
Golvavjämning

Nya bostadshus på gammal bryggeritomt

Weber har levererat golvavjämning till nya lägenheter i Kvarteret Norrland på Söder i Helsingborg.

Se alla golvreferenser

Foto: Johanna Åfreds
Golvavjämning

Humanistiska Teatern

Amfiteaterinspirerad hörsal för samtal och dialog.

Se alla golvreferenser

Referens Hotell Öresund
Golvavjämning

Gammal färjeterminal blev ny central mötesplats

Den gamla färjeterminalen på Jönsaplan mitt i centrala Landskrona har rivits och gett plats för Hotell Öresund.

Se alla golvreferenser

Referens Herrstaskolan 01
Golvavjämning

Herrestaskolan- miljöcertifierad skola i Barkarbystaden

Herrestaskolan ligger i Barkarbystaden. Skolan öppnades våren 2016 med plats för ungefär 300 barn.

Se alla golvreferenser

Fasadreferens Rydebäcksskolan
Golvavjämning

Nya lokaler för Rydebäcksskolan i Helsingborg

Weber har levererat golvavjämning till den nya skolbyggnaden.

Se alla golvreferenser

Brf Bryggan i Malmö
Golvavjämning

Brf Bryggan i Malmö

Brf Bryggan är ett nytt bostadsområde i Malmö som ligger i Kockums gamla varvs- och industriområde i hamnen.

Se alla golvreferenser

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Golvavjämning

Industrial floor renovation in production plant

Plant "Waterfall PRO
SHAHTY / RUSSIA

Se alla golvreferenser

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Golvavjämning

Industrial floor renovation in production plant

Publishing house "Prof-Press
AKSAI / RUSSIA

Se alla golvreferenser

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Golvavjämning

Decorative floor in car showrooms

AMG Performance Centre Showrooms
CAPE TOWN, JOHANNESBURG, PRETORIA / SOUTH AFRICA

Se alla golvreferenser

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Golvavjämning

Industrial and decorative floor in commercial building

Stockholms modecenter
STOCKHOLM / SWEDEN

Se alla golvreferenser

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Golvavjämning

Renovation of industrial floor in warehouse

Home Ceramic Center
CHANTABURI / THAILAND

Se alla golvreferenser