Weber Sockelsystem

Systembild

Weber Sockelsystem har tagits fram för att minimera underhållet och öka säkerheten vid puts på hussocklar. Weber rekommenderar att alla fasadsystem startar ca 450 mm ovan marknivå.

Användningsområde

Ett system som används både till nyproduktion och renovering. Systemet finns i två varianter ett med isolering och ett där man putsar på mineraliska underlag såsom tex. Leca®.

Ladda ner datablad

Fördelar

  • Putssystem för socklar
  • Med eller utan isolering

Denna produkt passar för dessa projekt