Serposol EF

Systembild

Serposol Fasadsystem är ett tunnputssystem utan isolering, anpassat för putsning i skikt om totalt 8-10 mm. Systemet kan användas på många typer av underlag t.ex. Leca®, lättbetong eller tidigare putsade fasader med god hållfasthet. Serposol används också på vissa typer av ventilerade skivmaterial t.ex. Gyproc Aquaroc.

Dokumentation

Användningsområde

Serposol Fasadsystem är ett putssystem med många användningsområden såväl i nyproduktion och som vid omputsning ut- och invändigt på de flesta underlag. Passar på underlag där traditionell puts är olämplig.Putsen är vattenavvisande, vilket gör den extra lämplig i slagregnsrika områden. Putsens goda vidhäftning gör att den kan användas för putsning inomhus på framförallt cement- och silikatbaserade skivor.

Ladda ner datablad

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Puts på isolering

Sandbacka Park, Sandviken

Företagscentrumet Sandbacka Park i Sandviken har fasader med Serposol Fasadsystem.

Samtliga referenser

Denna produkt passar för dessa projekt