Serporoc/Serporoc MK2 på lättregelstommar

serporoc-mk2-lrs.png

Serporoc MK2 är ett energieffektivt och fuktsäkert mineraliskt tjockputssystem som ger en tvåstegstätad och dränerad putsfasad.

Serporocsystemet är verifierat enligt certifieringsregel 021 och uppfyller kraven enligt BBR.

Serporocsystem kan även P-märkas om systemet monteras utav Weber certifierad fasad entreprenör.

Fördelar

  • Certifikatsnr SC 0283-10
  • Mineraliskt tjockputssystem

Dokumentation

Användningsområde

Nyproduktion på regelstomme.

Relaterade produkter/system

weber referens: Ronald McDonald
Fasad / Puts- och murbruk

Ronald McDonald Hus

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg är Skandinaviens största specialistsjukhus och tar emot patienter från hela landet.

Samtliga referenser

Denna produkt passar för dessa projekt