Serporoc Premium 32 på lättregelstommar

serporoc-premium-32-lrs.png

Serporoc Premium 32 är ett energieffektivt och fuktsäkert mineraliskt tjockputssystem som ger en tvåstegstätad och dränerad putsfasad.

Energieffektiv isolering med Värmekonduktivitet λ = 0,032 (W/m·°C)

Serporoc Premium 32 är verifierat enligt certifieringsregel 021 och uppfyller kraven enligt BBR.

Serporoc Premium 32 kan även P-märkas om systemet monteras utav Weber certifierad fasad entreprenör.

Dokumentation

Användningsområde

Nyproduktion på regelstomme.

Fördelar

  • Certifikatsnr SC 0238-10
  • Mineraliskt tjockputssystem

Relaterade produkter/system

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Fasad / Puts- och murbruk

Sommarbyn i Helsingborg

Idylliskt i Helsingborg ligger Sommarbyn.

Samtliga referenser

Denna produkt passar för dessa projekt