Serporoc MK2 på lättregelstommar

serporoc-mk2-lrs.png

Serporoc MK2 är ett energieffektivt och fuktsäkert mineraliskt tjockputssystem som ger en tvåstegstätad och dränerad putsfasad.

Serporocsystemet är verifierat enligt certifieringsregel 021 och uppfyller kraven enligt BBR.

Serporocsystem kan även P-märkas om systemet monteras utav Weber certifierad fasad entreprenör.

Ingående komponenter, P-märkt Serporoc MK2

weberton 303 silikatfärg

weberton 303 Silikatfärg är en enkomponent silikatfärg baserad på kalivattenglas, pigment och fyllmedel. Vidhäftningsegenskaperna mot mineraliska underlag som puts och betong är mycket goda.

Lär dig mer om denna produkt

weberprim 301 silikatgrund

weberprim 301 Silikatgrund  är en enkomponent silikatgrund baserad på kalivattenglas. Inträngningsförmågan och vidhäftningsegenskaperna mot mineraliska underlag som puts och betong är mycket goda. Prim 301 Silikatgrund  är en icke filmbildande, oorganisk, vattenavvisande och diffusionsöppen silikatgrund. Prim 301 Silikatgrund  är flamhämmande och ej brännbar. Prim 301 Silikatgrund  innehåller inte lösningsmedel.

Lär dig mer om denna produkt

weberpas 305 silikatputs

weberpas 305 Silikatputs är en enkomponent silikatputs baserad på kalivattenglas, pigment och fyllmedel. Pigmenteras innan leverans.

Lär dig mer om denna produkt

Dokumentation

Användningsområde

Nyproduktion på regelstomme.

Fördelar

  • Certifikatsnr SC 0283-10
  • Mineraliskt tjockputssystem

Relaterade produkter/system

weber referens: Ronald McDonald
Fasad / Puts- och murbruk

Ronald McDonald Hus

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg är Skandinaviens största specialistsjukhus och tar emot patienter från hela landet.

Samtliga referenser

Denna produkt passar för dessa projekt