Serporoc MK2

Systembild

Serporoc MK2 Fasadsystem är ett energieffektivt och fuktsäkert mineraliskt tjockputssystem på en väldränerad mineralull, med en tjocklek 50-200 mm.Ytputsen består alltid av skrapad weber.min 207 eller weber.min 208 rivputs. (Terrasit). Med sin kraftiga putsuppbyggnad lämpar sig Serporoc MK2 mycket bra i miljöer där en stor påfrestning på fasader finns.

Användningsområde

Serporoc MK2 fasadsystem är ett modifierat enstegstätat, dränerat putssystem för både nyproduktion och renovering.

Ladda ner datablad

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Puts på isolering

Kvarteret Molnet 3 i Björkhagen

Lamellhus med bostäder och butikslokaler.

Samtliga referenser

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Puts på isolering

Fastigheterna Ven 1 och Paternoster 2

i ”Den vita staden” Hammarbyhöjden

Samtliga referenser

Serporoc MK2 fasad i Malmö
Puts på isolering

Lönngården- gamla arbetarbostäder i Malmö

Under 2016 renoverades flera lägenhetshus av Morneon Fasad på Lönngatan i Södra Innerstaden, Malmö.

Samtliga referenser

Denna produkt passar för dessa projekt