Weber Nordic

­ .

Murning och putsning med kalkrika kalkbruk har tusenåriga traditioner i Europa. Ofta utfördes dessa arbeten med enkla verktyg och material och med stor förståelse för deras funktion och begränsningar. Kalken gav kalkbruken stor elasticitet som medgav t ex murning av mycket långa och stora sammanhängande fasader och murverk utan dilatationsfogar. Att varsamt restaurera gamla byggnader kräver stort kunnande både när det gäller utförande och produktval. Weber Nordic brukssortiment har den sammansättning och de egenskaper som krävs för att utföra restaurationsarbeten som svarar mot högt ställda antikvariska krav.

Fördelar

  • Produkter för restaurering av gamla byggnader

Dokumentation

Användningsområde

För varsam restaurering av gamla byggnader och byggnadsverk. Vid restaurering eller renovering av historiskt värdefulla byggnader och byggnadsverk krävs en noggrann genomgång av tidigare använda material och metoder. I de allra flesta fall skall en grundlig analys göras av objektet. Weber kan med Nordic-produkterna ta fram en mängd olika kombinationer av produkter och anvisa användartekniker för att motsvara högt ställda krav och förväntningar.

Ladda ner datablad

Denna produkt passar för dessa projekt