weber 362 nätfäste

weber 362 nätfäste
weber 362 nätfäste

weber 362 nätfäste, ink expanderdel 90mm x 8mm är avsedd för montering i underlag av lättbetong, betong, tegel etc. Till weber 362 nätfäste används therm 406 skruv 100mm, Torx grepp (c/c 400mm).

Underlag

Vägg

Förpackning

Fördelar

  • Avsedd för montering av weber 323 nät

Dokumentation

Användningsområde

weber 362 nätfäste är avsett för montering av weber 323 nät vid nyproduktion samt renoverig där distans på nätet önskas.

Ladda ner datablad

Denna produkt passar för dessa projekt