Serposol EF

Systembild

Serposol Fasadsystem är ett tunnputssystem utan isolering, anpassat för putsning i skikt om totalt 8-10 mm. Systemet kan användas på många typer av underlag t.ex. Leca®, lättbetong eller tidigare putsade fasader med god hållfasthet. Serposol används också på vissa typer av ventilerade skivmaterial t.ex. Gyproc Aquaroc.

Referenser

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Puts på isolering

Sandbacka Park, Sandviken

Företagscentrumet Sandbacka Park i Sandviken har fasader med Serposol Fasadsystem.

Relaterade produkter/system