Serporoc/Serporoc MK2 på regelstomme/KL-trä

serporoc-mk2-lrs.png

Serporoc MK2 är ett energieffektivt och fuktsäkert mineraliskt tjockputssystem som ger en tvåstegstätad och dränerad putsfasad.

Serporocsystemet är verifierat enligt certifieringsregel 021 och uppfyller kraven enligt BBR.

Serporocsystem kan även P-märkas om systemet monteras utav Weber certifierad fasad entreprenör.

Ladda ner alla dokument som behövs för ett fasadobjekt.

Skapa pärm

Guide och video

Referenser

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Puts på isolering

Brf Utsikten, Borås

Det nya flerfamiljshuset i brf Utsikten i Borås är det första objektet att få verifierade fasader med Serporoc – Webers P-märkta system för puts på isolering.

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Puts på isolering

Brf Stenhuggaren - miljöcertifierat bostadshus med P-märkt fasad

I området Kålgården i Jönköping har de boende nyligen flyttat in i ljusa och funktionella lägenheter med stora balkonger och uteplatser. Miljöbyggnad Silver är den standard som har genomsyrat ...

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Puts på isolering

Ronald McDonald Hus

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg är Skandinaviens största specialistsjukhus och tar emot patienter från hela landet.

Relaterade produkter/system