Serporoc/Serporoc MK2 på regelstomme/KL-trä

serporoc-mk2-lrs.png

Serporoc MK2 är ett energieffektivt och fuktsäkert mineraliskt tjockputssystem som ger en tvåstegstätad och dränerad putsfasad.

Serporocsystemet är verifierat enligt certifieringsregel 021 och uppfyller kraven enligt BBR.

Serporocsystem kan även P-märkas om systemet monteras utav Weber certifierad fasad entreprenör.

Ladda ner alla dokument som behövs för ett fasadobjekt.

Skapa pärm

Guide och video

Relaterade produkter/system