Serporoc med weber design bricks Nytt system

Serporoc med weber design bricks

weber design bricks är tegelstenar i olika tjocklekar, kulörer, strukturer och bränningar för att skapa unik karaktär och visuella effekter i kombination med den putsade fasaden. Tillsammans med Feldhaus i Tyskland med mångårig erfarenhet och hög kvalitet har Weber utvecklat och verifierat Serporocsystemet i kombination med design bricks som nu finns tillgängliga på den svenska marknaden. Teglet ger inte bara en estetiskt vacker byggnad utan bidrar även till en energieffektiv och robust fasad. Produkten är bedömd enligt flera svenska miljöbedömningssystem.

Relaterade produkter/system