weberbase 131

Weber Saint-Gobain Sweden AB

Lättbetongputs c

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och lågalkalisk cement samt välgraderad dolomit och natursand som ballast 0-3 mm. Pumpbart.

Svanen (listad) CE BASTA

Underlag

Vägg

Kulörer/strukturer

MaterialåtgångCa 20 kg/m² (10mm)
Rekommenderad skikttjocklek10mm i varje påslag
VattenbehovCa 3,5 L / 20 kg säck
UtbyteCa 12 L / 20 kg säck
BallastKrossad dolomit och sand 0 - 3mm
SammansättningKC 50/50/650
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Löst i ficka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD weberbase 131 lättbetongputs c (PDF - 141,21 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS weberbase 131 lättbetongputs c (PDF - 122,03 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DoP weberbase 131 lättbetongputs c (PDF - 517,2 KB)

Ladda nerSkicka