weber dry renovation Ny produkt

Weber Saint-Gobain Sweden AB

weber dry renovation källarputs är ett fiberförstärkt putsbruk med extremt bra ånggenomsläpplighet och ett stort luftporsystem som främjar uttorkning av tegelväggar invändigt. Produkten är ursprungligen utvecklad för att lösa dom problem som finns i källare i Venedig. Ursprungsproblemet som var fukten tar sig in måste utredas innan man applicerar putsen, putsen är för inomhusbruk.

CE BASTA Svanen (listad)

Underlag

Vägg

Materialåtgång20 kg/ m² och 20 mm tjocklek
Rekommenderad skikttjocklekmax 15 mm
Minsta skikttjocklek20 mm
Maximal skikttjocklek40 mm
VattenbehovCa 3.6 liter / 20 kg torrbruk
Blandningstid7-10 minuter i planblandare
Appliceringstemperatur+ 5-25 grader
Användningstidca 2 timmar
Väntetid mellan appliceringarca 12 timmar
Fibrerja
Kan fås med vintertillsatsDisplay
Vidhäftningsstyrka>0.3 N/mm

Referenser

weber dry renovation används för att putsa källarväggar
Putsbruk

Källare blev bostad, Mosebacke torg

I ett bostadshus vid Mosebacke torg i Stockholm gjorde man om en källarlokal till bostad.