weber betongimpregnering

weber betongimpregnering
Weber Betongimpregnering är en lättflytande färglös vätska för impregnering av betong. Den ger ett vattenavvisande varaktigt skydd och förhindrar inträngning av vatten och skadliga klorider vilket minskar risken för frost- och rostsprängning. CE-märkt för Klass II enligt EN 1504-2 och godkänd enligt TRVAMA Anläggning 10_x000D_. Produkten har därmed ett impregneringsdjup ? 10mm i betong enligt gällande standard.

Dokumentation

Användningsområde

Weber Betongimpregnering är ett vattenavvisande impregneringsmedel för betongkonstruktioner såsom kantbalkar på broar, pelare, balkar, där risk för saltinträngning föreligger samt även som skydd mot nedsmutsning. Aktiv substans är Silan. Silanmolekylerna är små. Detta säkrar en god inträngning i betongens porstruktur. Behandlingen är osynlig efter uttorkning, och bildar ingen film. Betongimpregnering är diffusionsöppen.

Ladda ner datablad

Fördelar

  • Betongimpregnering lättflytande vätska för impregnering av betong Förhindrar inträngning av vatten och skadliga klorider
Ängelholms vattentorn är målad med betongfärg från Weber
Betong / Cement / Vägglagning Reparationsbetong

Ängelholms vattentorn

Ett landmärke som levererar 100 liter vatten i minuten.

Samtliga referenser