weber wall plaster fine

weber lagningsmassa fin
Weber Saint-Gobain Sweden AB

Ett spackel för mineraliska underlag inomhus. Appliceras i skikttjocklek mellan 0-20 mm per påslag.

Dokumentation

Användningsområde

Som avjämning och porspackling på mineraliska underlag där släta ytor eftersträvas. Avsett för tunna avjämningar och lagningar av gjutsår, gjutblåsor, skarvförskjutningar i tak och väggar.

Ladda ner datablad

Fördelar

  • Ger släta ytor
  • Lättarbetad
  • R1 klass enligt 1504-3

Begränsningar

  • Lägsta användningstemp +5°C
  • Ej för ytor med mekanisk nötning

Denna produkt passar för dessa projekt