weber väggspackel snabb fin 0-50

weber väggspackel snabb fin
Väggspackel Snabb Fin 0-50 är baserat på specialcement, mineraliska fyllmedel och tillsatsmedel. Kornstorlek < 0,25mm. Blandas med vatten. Produkten har ett snabbt härdningsförlopp. Tätskikt och kakelsättning kan utföras efter bara några timmar beroende på temperaturförhållanden. Genom liten krympning och sjunkning kan lagningar upp till ca 50mm i ett skikt utföras utan sprickbildning.Torktid 2 - 24 timmar beroende på skikttjocklek och temperatur.

Dokumentation

Användningsområde

Weber Väggspackel Snabb Fin 0-50 används vid lagningar där en snabb hållfasthetstillväxt och uttorkning önskas men även för vanlig lagning, spackling, utjämning på betong, murverk m. m. inomhus och utomhus för skikt 0-50mm.På lättbetong utomhus bör inte Väggspackel Snabb Fin 0-50 användas.

Ladda ner datablad

Åtgångsberäkning

Vänligen fyll i de tomma fälten

Sorry, there was an error with the selected options

Beräkningen ger dig en ungefärlig åtgång. Min-/maxtjocklek finns angivet i produktbladet.
Åtgång:
Total vikt :
Antal säckar :
Antal pall(ar) :

Fördelar

  • Finkornig
  • Smidig konsistens
  • Snabbhärdande
  • För skikttjocklekar 0-50mm