weber maxfix

weber maxfix
Maxfix är ett specialkomponerat lätt spackel, avsett för lagningar på de flesta förekommande underlag. Inomhus och utomhus. Blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig lagningsmassa. Maxfix är spik och skruvbar. Lätt att slipa. Lätt att forma.Torktid: 6 - 24 timmar beroende på skikttjocklek och temperatur.

Dokumentation

Användningsområde

Avjämningar och utlagningar i tak och väggar, spackling av skador på betong, lättbetong, puts, gipsskivor, träfiberskivor, PVC mm. Maxfix kan användas på golv men slitage och tryckbelastningar är begränsade. Maxfix är en lagningsmassa, som kan användas i skikt upp till 15mm och i hål upp till 50mm utan nämnvärd sjunkning eller krympning och som ger hög vidhäftning mot underlagen. Större tjocklekar påförs i flera skikt.

Ladda ner datablad

Fördelar

  • För lagningsarbeten