weber REP 920 reparationsbetong 0-4mm

weber rep 920
weber rep 920

Reparationsbetong 0-4mm är en torrprodukt. Blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig lättflytande betongmassa. Ger i hårdnat tillstånd mycket god saltfrostbeständighet.Tryckhållfasthet i lättflytande konsistens C40/50.

Underlag

Övrigt

Förpackning

Fördelar

  • Högvärdig reparationsbetong för gjutning upp till 50mm
  • God saltfrostbestädighet
  • Lättflytande konsistens

Begränsningar

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Dokumentation

Användningsområde

Reparationsbetong används till gjutningsarbeten och betonglagning där det fordras en mycket högvärdig och beständig betong, t ex konstruktioner som utsätts för frost i samband med saltning, betongkonstruktioner utsatta för kemiska angrepp, golv utsatta för hård förslitning. Reparationsbetong finns i två varianter, med ballast 0-4mm och 0-12mm, REP 922 (se separat produktblad). 0-4 används främst i skikttjocklekar 10-50mm. 0 – 12mm >50mm. Då betongen läggs med vidhäftning till kringliggande betong bör denna ha lägst hållfasthet motsvarande K35. Genom sin lättflytande konsistens är Reparationsbetong speciellt lämplig vid tät armering.

Ladda ner datablad

Åtgångsberäkning

Vänligen fyll i de tomma fälten

Ett problem uppstod med den valda kombinationen

Beräkningen ger dig en ungefärlig åtgång. Min-/maxtjocklek finns angivet i produktbladet.
Åtgång:
Total vikt :
Antal säckar :
Antal pall(ar) :