weber REP 65 reparationsbruk anl

weber rep 65

REP 65 är ett byggbart torrbruk baserat på Anläggningscement med plastfiber avsett för lagning av betong utan formsättning. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt lagningsbruk med hög hållfasthet och normalt en bra vidhäftning och beständighet. REP 65 ingår i Webers system för betongreparationer. Reparationsklass R4 enligt EN 1504-3.

Dokumentation

Användningsområde

REP 65 används vid rekonditionering och reparation av betong där ett reparationsbruk baserat på Anläggningscement krävs. Avsett för lagning av betong utan formsättning i skikttjocklekar 5-50mm. (50mm på begränsade ytor). Vid tjocka utbredda lagningar påförs bruket i flera skikt. Vid lagning på horisontella ytor eller ytor med horisontellt stöd kan REP 65 påföras i ett skikt. Innehåller plastfiber för minskning av sprickrisk. REP 65 är avsett för lagning av mycket högvärdig betong (lägst C32/40) och där hög hållfasthet fordras. Ett 20mm skikt motstår genomkarbonatisering i 50 år.

Ladda ner datablad

Åtgångsberäkning

Vänligen fyll i de tomma fälten

Sorry, there was an error with the selected options

Beräkningen ger dig en ungefärlig åtgång. Min-/maxtjocklek finns angivet i produktbladet.
Åtgång:
Total vikt :
Antal säckar :
Antal pall(ar) :

Fördelar

  • Reparationsbruk (PCC) med anläggningscement och plastfiber för lagning utan formsättning
  • Reparationsklass R4 EN 1504-3
  • Högt karbonatisernings motstånd
Weber Saint-Gobain Sweden AB
Betong / Cement / Vägglagning

Söderströmstunneln, Citybanan

Söderströmstunneln är en 300 meter lång sänktunnel i betong som grundläggs med stålkärnepålar förankrade i berget under Söderströms sjöbotten.

Samtliga referenser

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Betong / Cement / Vägglagning

Järnvägsbron i Ängelholm

Betongbro från tidigt 1900-tal.

Samtliga referenser

Ängelholms vattentorn är målad med betongfärg från Weber
Betong / Cement / Vägglagning Reparationsbetong

Ängelholms vattentorn

Ett landmärke som levererar 100 liter vatten i minuten.

Samtliga referenser