weber betoheft anl

weber betoheft

Betoheft Anl är ett torrbruk baserat på lågalkaliskt cement för slamning av betongytor och armeringsstål före lagning med betong eller bruk. Används även som vidhäftnings slamma vid läggning av plattor i Läggningsbruk C25/30. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt slamningsbruk. Ger vidhäftning och rostskydd. Betoheft Anl ingår i Webers system för betongreparationer.

Dokumentation

Användningsområde

Betoheft Anl används vid rekonditionering och reparationer av betong utomhus. Betoheft Anl appliceras på rengjorda armeringsstål för att skydda dessa mot korrosion samt som slamningsbruk på väl rengjord betong för att bygga upp vidhäftning mellan den gamla betongen och det nya lagningsbruket. Används också som karbonatiseringsbromsande slamma, fyllning av porer samt ytslamning före målning.

Ladda ner datablad

Åtgångsberäkning

Vänligen fyll i de tomma fälten

Sorry, there was an error with the selected options

Beräkningen ger dig en ungefärlig åtgång. Min-/maxtjocklek finns angivet i produktbladet.
Åtgång:
Total vikt :
Antal säckar :
Antal pall(ar) :

Fördelar

  • Ger vidhäftning och rostskydd
  • Baserat på anläggningscement
  • Lågalkalisk
Weber Saint-Gobain Sweden AB
Betong / Cement / Vägglagning

Järnvägsbron i Ängelholm

Betongbro från tidigt 1900-tal.

Samtliga referenser

Ängelholms vattentorn är målad med betongfärg från Weber
Betong / Cement / Vägglagning Reparationsbetong

Ängelholms vattentorn

Ett landmärke som levererar 100 liter vatten i minuten.

Samtliga referenser