weber kajbetong

Weber Saint-Gobain Sweden AB

Kajbetong 0-4 är en torrbetong. Produkten blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig betongmassa. Ger i hårdnat tillstånd mycket god beständighet mot frost och tösalt. Tryckhållfasthet C40/50 Konsistensklass S3

Dokumentation

Användningsområde

Kajbetong används till betonglagnings- och gjutningsarbeten där det fodras en pumpbar högvärdig och beständig betong. Produkten är avsedd att användas vid gjutning av konstruktioner från 30mm och lämpar sig väl till miljöer förekommande på broar, hamnar, lantbruk lastkajer mm. Då Kajbetongen vanligtvis läggs med vidhäftning till kringliggande betong bör denna uppnå en hållfasthet på minst 35MPa. Kajbetong lämpar sig väl att pumpa i både kolv- och skruvpump.

Ladda ner datablad

Fördelar

  • Lågalkalisk
  • Pumpbar
  • Hög beständighet mot salt- och frostangrepp