weber EXM 731

Weber Saint-Gobain Sweden AB

Tixotrop expanderande fogbetong för fyllning av t ex betongelementfogar eller stenmursfogar från 10mm och uppåt. EXM 731 är en torrbetong. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt tixotropt, expanderande, frostbeständigt och pumpbart bruk. Tryckhållfasthet >40MPa. EXM 731 finns även i en vintervariant, EXM 741 som kan användas ner till - 10°C.

Underlag

Övrigt

VattenbehovMax 3,5l /20 Kg
UtbyteCa. 10l/ 20 kg säck
Appliceringstemperatur> 5 °C
Användningstid+ 20°C 30min
Öppentid0,5 N/mm efter 180 min enligt EN 13294
Börjar härdaCa 4 tim
KonsistensTixotrop
BindemedelSnabbcement
Cementtyp och -klassCem I 52,5R, enligt EN 197-1
BallastNatur 0-1mm
TillsatserVidhäftningsförbättrare och konsistensgivare
Tryckhållfasthet 1 dygnEN 196-1:2005 ≥20 MPa efter 1 dygn, lägsta krav. EN 12190 ≥20 MPa efter 1 dygn, lägsta krav. 
Tryckhållfasthet 3 dygn>30 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 7 dygnEN 196-1:2005 ≥40 MPa efter 7 dygn, lägsta krav. EN 12190 ≥40 MPa efter 7 dygn, lägsta krav. >40 MPa enligt EN 12390-3, kub 150mm.
Tryckhållfasthet 28 dygnEN 196-1:2005 ≥50 MPa efter 28 dygn, lägsta krav. EN 12190 ≥50 MPa efter 28 dygn, lägsta krav. >50 MPa enligt EN 12390-3. För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
Krympning<2,0 ‰ efter 231 dygn enligt SS 137215:2000
Krympning 28 dygn< 1,5 ‰ enligt SS 137215:2000
ExponeringsklassX0/XC4/XS3/XD2/XF4/XA1
Resistivitet6000Ωcm (våtlagrade)
FrostbeständigMycket god, enligt SS137244 1A
VattentätJa, enligt SS 137214
Lufthalt5-10 % enligt SS-EN 1015-7:1999
Kloridhalt<0,1% av cement enligt EN 196-2:2013
ExpansionMax 4 % enligt SS-EN 137540:2008
Vattencementtal (VCT)<0,5
CE-märkningKlass EN 1504-6. Dop-SE 0226 enligt RISE/Cert 0402
P-märkningKlass CR 059. Cert nr. 125703/SP och Cert 1002 enligt RISE/Certifiering
LagringLagringstiden för säckar på inplastad lastpall är ca 12 månader från förpackningsdagen. Förvaras torrt.
Förpackning20 kg säck
Bulk
1000 kg storsäck
VattenseparationIngen separation enligt SS-EN 137540:2008