weber EXM 722 expanderbruk express

Weber Saint-Gobain Sweden AB
EXM 722 är ett expanderbruk med hög korttidshållfasthet. lättrinnande, expanderande, frostbeständigt undergjutningsbruk god vidhäftning mot angränsande ytor och ger liksom andra cementbruk bra korrosionsskydd för ingjutningsdetaljer av obehandlat stål. Ingjutningsgods av obehandlad aluminium får ej användas. Förzinkat ingjutningsgods skyddsmålas i den del som skall ingjutas. god täthet och därmed hög beständighet mot yttre påverkan från t.ex. tvättmedel, lättare syraangrepp, saltlösningar och liknande.

Dokumentation

Användningsområde

Används i skikttjocklekar 20-200mm. Särskilt lämpligt där alla sidor är givna och krav på total utfyllnad finns. EXM 722 är avsedd för användning vid undergjutning, fastgjutning och kringgjutningar av brolager, stål-och betongpelare, räckesståndare mm. EXM 722 är också lämpligt för horisontella betonglagningar samt för injekteringsarbeten.

Ladda ner datablad

Fördelar

  • EXM 722 är ett torrbruk med hög korttidshållfasthet
  • Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt lättrinnande, expanderande, frostbeständigt undergjutningsbruk
  • EXM 722 ger normalt en god vidhäftning mot angränsande ytor och ger liksom andra cementbruk bra korrosionsskydd för ingjutningsdetaljer av obehandlat stål
  • Tryckhållfasthet efter 2, 4 och 6 timmar: >10, >12 och >15MPa vid + 20°C
  • Förzinkat ingjutningsgods skyddsmålas i den del som skall ingjutas
  • EXM 722 ger normalt god täthet och därmed hög beständighet mot yttre påverkan från tex tvättmedel, lättare syraangrepp, saltlösningar och liknande

Begränsningar

  • Ingjutningsgods av obehandlad aluminium får ej användas