weber EXM 715 expanderande köldbetong

weber exm 715

EXM 715 är en certifierad vinterbetong. Blandas endast med vatten för att få en expanderande betongmassa. Säkerställer hållfasthetstillväxt även i minusgrader. Ingående tillsatsmedel medför expansion, förbättrade bruksegenskaper och förmåga att ge tryckhållfasthet även vid temperatur under 0°C. När EXM 715 efter nedfrysning tinas fortsätter därefter tryckhållfasthetstillväxten och uppnår snabbt beroende på temperaturen, 40MPa. Vid gjutning expanderar massan i färskt tillstånd, vilket eliminerar risken för otillräcklig utfyllnad. Expansionen orsakar dock normalt ej större spänningar på formar än att gängse dimensionering är tillräcklig. Produkten uppfyller krav på undergjutnings och igjutningsbruk ner till - 10°C enl. AMA Anläggning och är P-märkt enligt CR 059. Och CE märkt enligt EN 1504-6 förankringsbruk.

Dokumentation

Användningsområde

Används vid gjutningsarbeten om 15-300mm. Klarar klimat ner till -10°C.

Ladda ner datablad

Fördelar

  • Certifierad vinterbetong
  • Säkerställer hållfasthetstillväxt även i minusgrader
  • Uppfyller kraven i EN 1504-6, förankringsbruk