weber EXM 712 expanderbetong snabb grov

weber exm 712
weber exm 712

Blandas endast med vatten för att få en snabbt tillstyvnande och expanderande betongmassa. Säkerställer hållfasthetstillväxt även i minusgrader(köldbetongegenskaper). Tryckhållfasthetsklass C32/40.

Underlag

Golv, Övrigt

Förpackning

Fördelar

  • EXM 712 är en expanderbetongprodukt för att få en snabbt tillstyvnande och expanderande betongmassa
  • Säkerställer hållfasthetstillväxt även i minusgrader

Begränsningar

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Dokumentation

Användningsområde

EXM 712 är i första hand avsedd för gjutningar där snabb tillstyvnad och kort avformningstid önskas (ca 45min). Betongen möjliggör även gjutning i låga temperaturer (ned till -10°C) utan att avformningstiden påverkas.EXM 712 används främst i skikttjocklekar från 30mm. EXM 712 används vid undergjutningar av prefabkonstruktioner, stål- och betongpelare, betongelement och maskiner samt för fastgjutning av t ex räcken mm. Galvaniserat stål och aluminium, som skall ingjutas måste skyddsmålas.

Ladda ner datablad