weber släckt murkalk e

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Weber Saint-Gobain Sweden AB

Släckt Murkalk E är ett godkänt icke hyrauliskt bindemedel. Släckt Murkalk E, ren kalkhydrat (luftkalk) är genom sin mycket stora finmaldhet synnerligen väl lämpad för putsbruk. Blandat bruk hårdnar i samband med luften kolsyra och får ej användas i kall och fuktig väderlek (kvalitetsgrupp E). Ingående tillsatsmedel säkerställer god frostbeständighet i det hårdnade bruket.

Underlag

Vägg

Förpackning

Fördelar

  • Väl lämpad för putsbruk

Dokumentation

Användningsområde

Släckt murkalk E används som bidemedel i två putsbrukstyper enligt HusAMA.Putsbrukstyp E1Bruk E11 Användningsområde: Grov- och finputsVikt 100/850Volym 1:4Putsbrukstyp E2Bruk E21 Användningsområde: Grov- och finputsVikt 100/1050Volym 1:5Bruk FAnvändningsområde: KalkmålningKalk/vattenVolym 2:5Släckt Murkalk E används som bindemedel i en murbruksklass enligt SS 13 75 19 och SS 13 75 20Murbruksklass E: Murning där murbruksklass E föreskrivesVikt 100/1050Volym 1:5