weber kalkcement c

weber kalkcement c
weber kalkcement c

kalkcement C är ett bindemedel för blandning till puts- och murbruk tillsammans med ballast (sand) och vatten i högst kvalitetsgrupp C.kalkcement C är tillverkad genom blandning av cement och kalk, vilket förenar cementets förmåga att hårdna i kall och fuktig miljö samt kalkens extrema finkornighet som ger smidiga bruk. Ingående tillsatsmedel säkerställer god frostbeständighet i det hårdnade bruket.

Underlag

Vägg

Förpackning

Fördelar

  • Frostbeständigt

Dokumentation

Användningsområde

Genom den höga halten finmald släckt kalk är kalkcement C speciellt lämpligt till putsbruk.kalkcement C används som bindemedel i två brukstyper.

Putsbrukstyp C:
Grovputs och utstockning samt finputs.
Blandning kalkcement C/sand
Viktdel 100/650
Volymdel 1:4

Putsbrukstyp D:
Grovputs vid renoveringsarbeten.
Blandning kalkcement C/sand
Viktdel 100/950
Volymdel 1:6

kalkcement C används som bindemedel i två murbruksklasser enligt SS 13 75 19 och SS 13 75 20.Murbruksklass C: Murning av tegel samt lättbetongblock ovan mark.Blandning kalkcement C/sandViktdel 100/650

Volymdel 1:4
Murbruksklass D: Murning där kvalitetsgrupp D föreskrivs.
Blandning kalkcement C/sandViktdel 100/950
Volymdel 1:6