Anläggningscement

Anläggningscement
Anläggningscement

Anläggningscement är ett Typ 1 Portlandscement som tillverkas i Slite på Gotland. Det är anpassat för att användas i medelgrova till grova konstruktioner som till exempel broar.

Underlag

Övrigt

Förpackning

Fördelar

  • CEM 1 Portlandcement
  • Lågalkalisk
  • Sulfaresistent
  • Medelgrova till grova konstruktioner

Dokumentation

Användningsområde

För injektering, förankring, utfyllning mm där särskilda krav på CEM1 kvalite på cementen föreligger. 

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Injektering/förankring Expanderbetong/Elementfog Cement/Bindemedel

Stiftelsen Konung Oscar I:s minne, Citybanan

Huset - som kallas Stiftelsen - har fyra våningar, två flyglar och väger cirka 12 000 ton. Alldeles under ena flygeln och ena halvan av huvudbyggnaden ska Citybanan passera.

Samtliga referenser

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Reparationsbetong Injektering/förankring Cement/Bindemedel

Tomteboda betongtunnel, Citybanan

Vid Tomteboda ansluts Citybanan till det befintliga pendeltågsnätet i norr.

Samtliga referenser

Station Odenplan Citybanan
Sprutbetong Expanderbetong/Elementfog Cement/Bindemedel

Station Odenplan, Citybanan

Entreprenaden omfattar bygget av station Stockholm Odenplan (under mark) och en bergtunneldel norr om stationen upp mot Tomteboda.

Samtliga referenser