weber kantstenslim

weber kantstenslim
Weber Kantstenslim är ett vattenfast och frostbeständigt limbruk speciellt avsett för limning av kantsten, knäckstensmurar eller liknande. Weber Kantstenslim innehåller en bindemedelskombination av cement som härdar i fuktig miljö och plastdispersion som härdar vid uttorkning. Weber Kantstenslim innehåller också accelererande tillsatsmedel, klorider. Detta ger ett smidigt, snabbt hårdnande bruk med normalt en bra vidhäftning.

Dokumentation

Användningsområde

Weber Kantstenslim är avsett för limning av gatukantsten, betongsten mot asfalt eller betong samt för sammanfogning av murblock, knäcksten etc.

Ladda ner datablad

Fördelar

  • God vidhäftning
  • Snabbt hårdnande