webertec ytterhörn

webertec ytterhorn
Täta prefabricerade ytterhörn av polypropylen och polyetylen

Dokumentation

Användningsområde

För användning i Weber Tätskikts- och Våtrumssystem

Fördelar

  • Lämplig i Tec Disperssions- och Foliesystem samt i kombination med Superflex D2.

Denna produkt passar för dessa projekt