Tec Superflex D2

Systembild

Tec Superflex D2 är ett cementbaserat tätskikt som används till offentliga våtrum, storkök, simbassänger och liknande. För storkök och offentliga våtrum rekommenderas en stabil stomme, en tung konstruktion av betong, lättbetong, Leca® eller andra murverk som ytbehandlats med puts eller spackel, som underlag för tätskikt och plattsättning för att ge en långsiktigt hållbar konstruktion.

  • Diffussionsöppet tätskiktssystem
  • Genomhärdar i slutet utrymme
  • God spricköverbyggande förmåga
  • Lättapplicerat med borste, roller eller fixkam
  • Sprutbart

Som självtorkande cementbaserat tätskikt på golv och vägg i offentliga våtrum, storkök, simbassänger och liknande. Endast för användning på tunga vägg-/golvkonstruktioner av exempelvis betong eller putsade/spacklade murverk där en vidhäftningshållfasthet större än 1,0 MPa kan säkerställas. Betong sla dessutom vara äldre än 1 månad, puts och mineraliska spackel ska innan applicering ha mindre än 90% relativ fuktighet. Under tryckande vatten ska bindemedlet för underlaget utgöras av lågalkaliskt cement. Även för användning ovan golvvärme samt utomhus. Vid användning under tryckande vatten så som i simbassänger ska vattnet som belastar konstruktionen ha en hårdhetsgrad > 5dH°, sulfatmängd < 600mg /L, magnesiummängd < 1000 mg/L och en löst koldioxidmängd som är < 40 mg/L. Systemet rekommenderas ej för sättning av tunn glasmosaik i beskrivna miljöer.

Relaterade produkter/system