Tec Superflex D2

Systembild

Tec Superflex D2 är ett cementbaserat tätskikt som används till offentliga våtrum, storkök, simbassänger och liknande. För storkök och offentliga våtrum rekommenderas en stabil stomme, en tung konstruktion av betong, lättbetong, Leca® eller andra murverk som ytbehandlats med puts eller spackel, som underlag för tätskikt och plattsättning för att ge en långsiktigt hållbar konstruktion.

Relaterade produkter/system