Tec Foliesystem

Systembild

Med Tec Foliesystem säkerställs rätt täthet i hela våtrummet. En klar blå färg med tryck signalerar att tätskiktet är på plats vid besiktning och möjliggör spårbarhet.

Guide och video