Tec Dispersionssystem

Systembild

Används där material, konstruktion och intilliggand ytor måste skyddas från vatten, eftersom en normal keramisk golv- och väggkonstruktion inte är vattentät utan endast vattenfast.

  • Ångtäthet > 1 000 000 s/m
  • Lätt att delreparera
  • Kan appliceras på täta (icke sugande) våtrumsskivor
  • Hög alkalibeständighet på underlag av betong
  • Används i våtrum av betong eller murade konstruktioner

Som målningsbart tätskikt på golv och vägg i privata våtrum, våtrum belägna i hotellrum och dylikt. Särskilt lämplig för användning på tunga vägg / golvkonstruktioner av exempelvis betong eller putsade / spacklade murverk. Även för användning ovan golvvärme. Kan också användas ovan skivmaterial på alla väggar 1 m från duschzonen. Detta förutsätter dock att duschen inte är placerad mot yttervägg. Rekommenderas inte på kartongklädda gipsskivor då mycket fukt förs på konstruktionen vid applikation.

Relaterade produkter/system