webertec superflex D2

webertec superflex d2
webertec superflex D2 är ett självhärdande flexibelt diffusionsöppet cementbaserat 2-komponent tätskikt. För användning i konstruktioner inom- och utomhus i tuffa miljöer på väggar och golv, som ska beläggas med keramiska plattor.
Kan även användas ovan golvvärme.
 • Diffusionsöppet
 • Vattentätt
 • Snabbhärdande
 • Flexibelt
 • Uppfyller kraven enligt EN 12004
 • Godkänd enligt ETAG 022.

Underlag

Golv, Vägg

Fördelar

 • Diffusionsöppen
 • Flexibel och snabbhärdande
 • Torkar i slutet utrymme
 • Sprutbar
 • Lätt att applicera med borste, roller och tandad spackel

Begränsningar

 • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Dokumentation

Användningsområde

webertec Superflex D2 är ett flexibelt och diffusionsöppet tätskikt som används till balkonger, terrasser, restaurang/storkök, bassänger och offentliga våtutrymmen. Tätskiktet lämpar sig särskilt väl där en snabb genomhärdning är nödvändig. Vid användning i pooler/simbassänger ska vattnet som belastar konstruktionen ha en hårdhetsgrad > 5 dH°, sulfatmängd < 600 mg /L, magnesiummängd < 1000 mg/L och en löst koldioxidmängd som är < 40 mg/L. För användning på betong äldre än 1 månad med mindre än 90 % relativ fuktighet. På spacklade och putsade murverk som uppvisar en ythållfasthet större än 1,0 MPa. Under tryckande vatten ska underliggande konstruktion endast utgöras av gjuten sådan. Tätskiktet lämpar sig ej för användning i havsvattenbassänger, kemisk industri, laboratorier, mejerier och dylikt.

Ladda ner datablad

Denna produkt passar för dessa projekt