webertec superflex D2

PR00036589

webertec superflex D2 är ett självhärdande flexibelt diffusionsöppet cementbaserat 2-komp. tätskikt som används på konstruktioner inom- och utomhus på väggar och golv, som ska beläggas med keramik.

Svanen (listad) BASTA

Underlag

Golv, Vägg

  • Diffusionsöppen
  • Flexibel och snabbhärdande
  • Torkar i slutet utrymme
  • Sprutbar
  • Lätt att applicera med borste, roller och tandad spackel

webertec Superflex D2 är ett flexibelt och diffusionsöppet tätskikt som används till balkonger, terrasser, restaurang/storkök, bassänger och offentliga våtutrymmen. Tätskiktet lämpar sig särskilt väl där en snabb genomhärdning är nödvändig. Vid användning i pooler/simbassänger ska vattnet som belastar konstruktionen ha en hårdhetsgrad > 5 dH°, sulfatmängd < 600 mg /L, magnesiummängd < 1000 mg/L och en löst koldioxidmängd som är < 40 mg/L. För användning på betong äldre än 1 månad med mindre än 95 % relativ fuktighet. På spacklade och putsade murverk som uppvisar en ythållfasthet större än 1,0 MPa. Under tryckande vatten ska underliggande konstruktion endast utgöras av gjuten sådan.Tätskiktet lämpar sig ej för användning i havsvattenbassänger, kemisk industri, laboratorier, mejerier och dylikt.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Materialåtgång1,25 kg/m²/mm
Appliceringstemperatur+5–30°C
AnvändningstidCa 45 min vid 20°C/50% RF
TorktidTorktid per skikt: 4 timmar
Plattsättningsbar: minst 4 timmar efter sista skiktet
Fullt uthärdad: efter minst 3 dygn
Härdningstid4 timmar
Härdningstid innan beläggning4 timmar
Härdningstid innan full belastningEfter minst 3 dygn
DensitetCa 1.05 kg/dm³ efter blandning
Maskin och utrustningKalkkvast, pensel, roller, fixkam eller spruta
KulörGrå
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
Artikelnummer Beskrivning
5200628914 webertec superflex D2 – membran, 24 kg hink