webertec membran och folielim

webertec membran och folielim

webertec membran och folielim är ett vattentätt, flexibelt tätskikt. Produkten är avsedd som vattentätande skikt på invändiga väggar och golv i massiva konstruktioner med keramiska plattor i i våtrum i bostäder och därmed jämförliga våtutrymmen i offentliga byggnader.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras

Underlag

Golv, Vägg

  • Ångtäthet > 1 000 000 s/m i Tec Disperssionssystem
  • Spricköverbyggande
  • Flexibelt
  • Lätt att applicera med roller eller pensel
  • Går att spruta

Som tätskiktsmembran i samtliga Weber Våtrumssystem. För användning på betong äldre än 2 månader, murverk putsat / spacklat med cementbaserad puts, godkänd gipsputs, mineraliskt bundet spackel eller formstabila våtrumsskivor.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Materialåtgång1,0 kg/m²
Vidhäftningsstyrka>0,5 MPa på väl rengjort betongunderlag
VattentäthetKlass VTv, Klass VTg
LagringFörvaras svalt. Får ej utsättas för frost. Lagringstiden 12 månader.
FörpackningBurk 15 kg
Burk 5 kg
Burk 2 kg