webertec membran och folielim

PR00036592

webertec membran och folielim är ett vattentätt, flexibelt tätskikt. Produkten är avsedd som vattentätande skikt på invändiga väggar och golv i massiva konstruktioner med keramiska plattor ii våtrum i bostäder och därmed jämförliga våtutrymmen i offentliga byggnader.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras

Underlag

Golv, Vägg

  • Ångtäthet > 1 000 000 s/m i Tec Disperssionssystem
  • Spricköverbyggande
  • Flexibelt
  • Lätt att applicera med roller eller pensel
  • Går att spruta

Som tätskiktsmembran i samtliga Weber Våtrumssystem. För användning på betong äldre än 2 månader, murverk putsat / spacklat med cementbaserade puts, godkända gipsputs, mineraliskt bundet spackel eller formstabila våtrumsskivor.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Materialåtgång1 kg/m²
Vidhäftningsstyrka>0,5 MPa på väl rengjort betongunderlag
VattentäthetKlass VTv, Klass VTg
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
Artikelnummer Beskrivning
5200790861 webertec membran och folielim, 2 kg hink
5200790862 webertec membran och folielim, 5 kg hink
5200790863 webertec membran och folielim, 15 kg hink