webertec ångspärr

PR00036549

Systemprodukt som ingår i Tec Dispersionssystem tillsammans med webertec membran och folielim

Svanen (listad) CE BASTA

Underlag

Golv, Vägg

  • Ångtäthet > 1 000 000 s/m i Tec Disperssionssytem
  • Åtgång från 0,15 kg/m²
  • Snabb torktid
  • Applicerbar vått i vått
  • Appliceras med roller

Som ångspärr i Tec Dispersionssystem. För användning på betong äldre än 2 månader, murverk putsad / spacklad med cementbaserad puts, godkänd gipsputs, mineraliskt bundet spackel eller formstabila våtrumsskivor

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-webertec ångspärr (PDF - 129,83 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-webertec ångspärr (PDF - 143,64 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-webertec ångspärr (PDF - 151,54 KB)

Ladda nerSkicka
MaterialåtgångMinst 0,25 kg/m² för att erhålla ett ånggenomgångsmotstånd större än 1 000 000 s/m.
Minst 0,15 kg/m² för ånggenomgångsmotstånd större än 250 000 s/m.
TorktidMinst 40min
Vidhäftningsstyrka>0,5 MPa i konstruktionen
DensitetCa 1,2 kg/m³
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
Artikelnummer Beskrivning
5200628851 webertec ångspärr, 1 kg flaska
5200628852 webertec ångspärr, 5 kg dunk
5200790825 webertec ångspärr, 10 kg hink