webertec ångspärr

webertec ångspärr
webertec ångspärr

Förpackning

Systemprodukt som ingår i Tec Dispersionssystem tillsammans med Tec Membran och Folielim

Underlag

Golv, Vägg

Produktdatablad

webertec ångspärr (PDF - 98,73 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD webertec ångsparr (PDF - 141,86 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS webertec ångsparr (PDF - 98,71 KB)

Ladda nerSkicka