webertec 2k folie- och skarvlim

Weber Saint-Gobain Sweden AB

webertec 2K folie- och skarvlim är en ljust två komponent vattentätt, flexibelt tätskikt. webertec 2K folie- och skarvlim används för limning av folien, tätremsor och andra tillbehör samt försegling av densamma i Tec Foliesystem.

webertec 2K folie- och skarvlim är registrerad i Basta, är med i Svanens husproduktportal, accepteras enl Byggvarubedömningen, BVB, samt klarar Miljöbyggnad Guld 3.1.

BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld CE Svanen (listad)

Underlag

Vägg, Golv

  • Självhärdande
  • Spricköverbyggande
  • Flexibelt
  • Lätt att applicera med roller eller pensel
  • Öppentid 4 timmar

webertec 2K folie- och skarvlim används för limning av folien, tätremsor och andra tillbehör samt försegling av densamma i Tec Foliesystem. För användning på betong äldre än 2 månader, murverk putsat/spacklat med cementbaserad puts, godkänd gipsputs, mineraliskt bundet spackel, formstabila våtrumsskivor och kartongklädd gips.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Materialåtgång0,75 kg/m²
AnvändningstidCa 4 tim vid 20°C/50% RF
Öppentid5-10 min vid 20°C/50% RF
Härdningstid12 timmar vid 20°C/50% RF
Vidhäftningsstyrka>0,5 MPa på väl rengjort betongunderlag
VattentäthetKlass VTv, Klass VTg
CE-märkning1073-CPR-399-02
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
Artikelnummer Beskrivning
5200916983 webertec 2k folie- och skarvlim – vit, 5 kg hink
5200916984 webertec 2k folie- och skarvlim – vit, 10 kg hink