weberfug 873

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Weber Saint-Gobain Sweden AB

Cementbaserat torrbruk för fogningsarbeten i områden med hög mekanisk belastning. Fogarna blir av högsta kvalitet och arbetsförfarandet är inte mer komplicerat än fogning med normala cementbaserade fogmassor. Efter härdning är fogen beständig mot belastning från högtryckstvätt upp till +150 °C och 100 bar. Den har ökad motståndskraft mot sura rengöringsmedel (i jämförelse med gängse cementblandat fogbruk) och är beständig mot neutrala och alkaliska rengöringsmedel. Fug 873 är beständig både mot frost och saltning.

Underlag

Golv

Förpackning

Fördelar

  • För fogbredder 3-15mm
  • Höghållfast cementbaserad industrifog
  • Tål högtryckstvätt upp till 150°C och 100 bar momentant
  • För tung belastade industriytor
  • Kan i många fall ersätta epoxyfogar

Begränsningar

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Dokumentation

Användningsområde

För fogning av kakel, klinker, granitkeramik, glasmosaik och natursten på väggar och golv, inom- och utomhus. För användning i/på balkonger och terrasser, verkstäder, kylhus, tvätterier, lager- och försäljningslokaler, industri- och affärslokaler, storköksmiljö samt bassänger vars högsta vattentemperatur är +40°C, ej för havsvattenbassänger.

Ladda ner datablad