webercolor 806 marmettone fog

PR00036358

Cementbaserad specialfog för cementmosaikplattor typ Marmettone och liknande. Fogbredd 1-2mm.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Golv

  • Specialutvecklad fog för Marmettone- och terrassoplattor
  • För fogbredder 1-2mm

Cementbaserad specialfog för cementmosaikplattor typ Marmettone och liknande. Fogbredd 1-2mm.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-webercolor 806 marmettone fog (PDF - 92,42 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-webercolor 806 marmettone fog (PDF - 138,6 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-webercolor 806 marmettone fog (PDF - 296,79 KB)

Ladda nerSkicka
Materialåtgång15x15cm ca 0,3 kg
20x20cm ca 0,2 kg
30x30cm ca 0,2 kg
Vattenbehov5,75l / 25 kg säck (23 %)
Appliceringstemperatur+10 till +25°C
Användningstid> 2h
BindemedelPortlandcement
BallastNatursand
Lagring12 månader vid väderskyddad förvaring.
Artikelnummer Beskrivning
5200790900 webercolor 806 marmettone fog – Ljusgrå, 25 kg
5200790901 webercolor 806 marmettone fog – Grå, 25 kg