webercolor 806 marmettone fog

color-806.jpg

Cementbaserad specialfog för cementmosaikplator typ Marmettone och liknande. Fogbredd 1-2mm.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras

Underlag

Golv

Materialåtgång15x15cm ca 0,3 kg
20x20cm ca 0,2 kg
30x30cm ca 0,2 kg
Vattenbehov5,75l / 25 kg säck (23 %)
Appliceringstemperatur+10 till +25°C
Användningstid> 2h
BindemedelPortlandcement
BallastNatursand
Lagring1 år i oöppnad förp.Lagras torrt och svalt.
Förpackning25 kg säck