webercolor 806 marmettone fog

color-806.jpg
color-806.jpg

Cementbaserad specialfog för cementmosaikplator typ Marmettone och liknande. Fogbredd 1-2mm.

Underlag

Golv

Förpackning

Fördelar

  • Specialutvecklad fog för Marmettone- och terrassoplattor
  • För fogbredder 1-2mm

Begränsningar

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Dokumentation

Användningsområde

Cementbaserad specialfog för cementmosaikplator typ Marmettone och liknande. Fogbredd 1-2mm.

Ladda ner datablad

Denna produkt passar för dessa projekt