weber classic grout

PR00039618

Weber classic grout är en cementbaserad normaltorkande smuts- och vattenavvisande fogmassa för fogning av glaserade och oglaserade porösa keramiska plattor på vägg. För fogbredd 1-8 mm. Classic grout ger en färgäkta och slitstark fog med hög vidhäftning till plattans kanter. Finns i 13 kulörer, färgmatchade med weber neutral silicone. Vid fogning mot lågabsorberande plattor typ granitkeramik, rekommenderar vi weber rapid grout.

Classic grout är registrerad i Basta och accepteras enligt Byggvarubedömningen, BVB. Har bedömningen B i SundaHus och är med i Svanens husproduktportal samt innehar en tredjepartsverifierad miljödeklaration, EPD.

Svanen (listad) M1 BASTA EPD BVB Accepteras

Underlag

Vägg

Kulörer/strukturer

  • Klass CG2WA enl EN-13888
  • För fogbredd 1-8 mm
  • Vatten- och smutsavvisande
  • Flexibel fog som fungerar bäst till porösa plattor
  • 13 kulörer färgmatchade med neutral silicone

För fogning av porösa glaserade och oglacerade plattor som kakel, mosaik, konstgjorda plattor t ex. Terarzzo. Plattorna får ej vara känsliga för fuktgenomslag eller innehålla reaktiv ballast av kisel, som kan ge upphov till alkalikiselreaktioner. Vid fogning av natursten som ofta suger ojämt rekommenderar vi rapid grout, det gäller främst vid mörka kulörer. Då det annars finns risk för missfärgning i kanterna.
Optimerad för användning på vägg i torra och våta utrymmen men kan även användas utomhus. Fogbredd 1-8 mm. Vid fogning av lågabsorberande plattor typ granitkeramik rekommenderar vi rapid grout, även på vägg.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weber classic grout (PDF - 164 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weber classic grout (PDF - 143,17 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weber classic grout (PDF - 230,24 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD-SE-weber classic grout (PDF - 2,05 MB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD-SE-weber classic grout (PDF - 2,05 MB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD-SE-weber classic grout (PDF - 2,05 MB)

Ladda nerSkicka
Materialåtgång0,5-2,0 kg/m² beroende på fogbredd och storlek och tjocklek på plattorna.
Rekommenderad skikttjocklekFogbredd 1-8 mm
Vattenbehov27-30% - Ca. 0,27–0,30 l/kg
4,05–4,50 l/15 kg
0,81–0,90 l/ 3 kg
Appliceringstemperatur+10 till +25°C
AnvändningstidAnvändningstid: Ca. 60 min
Härdningstid innan beröringCa. 10-30 min efter fogning
Härdningstid innan gångbelastningCa. 2 dygn
Härdningstid innan full belastningCa. 7 dygn
BindemedelCement
BallastSand och dolomit, max kornstorlek 0,2 mm
Tryckhållfasthet 28 dygn≥ 15 N/mm² (SFS-EN 12808-3)
Böjdraghållfasthet 28 dygn≥ 2.5 N/mm² (SFS-EN 12808-3)
Krympning 28 dygn≤ 3mm/m (SFS-EN 12808-4)
Vattenabsorption≤ 2 g (30min), ≤ 5 g (240min) (SFS-EN 12808-5)
Kulör11 White, 12 Marble, 13 Silver grey, 14 Smoke, 15 Concrete, 16 Grey, 17 Medium grey, 18 Dark grey, 19 Anthracite, 20 graphite, 31 Cream, 32 Oak, 38 Leather
Lagring24 månader vid väderskyddad förvaring.
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,513 kg CO₂e/m²
Artikelnummer Beskrivning
5200840459 11 White, 3 kg säck
5200840471 11 White, 15 kg säck
5200840460 12 Marble, 3 kg säck
5200840472 12 Marble, 15 kg säck
5200840461 13 Silver Grey, 3 kg säck
5200840473 13 Silver Grey, 15 kg säck
5200840462 14 Smoke, 3 kg säck
5200840474 14 Smoke, 15 kg säck
5200840463 15 Concrete, 3 kg säck
5200840475 15 Concrete, 15 kg säck
5200840464 16 Grey, 3 kg säck
5200840476 16 Grey, 15 kg säck
5200840465 17 Medium Grey, 3 kg säck
5200840477 17 Medium Grey, 15 kg säck
5200840466 18 Dark Grey, 3 kg säck
5200840478 18 Dark Grey, 15 kg säck
5200840467 19 Antracit, 3 kg säck
5200840479 19 Antracit, 15 kg säck
5200857881 20 Graphite, 3 kg säck
5200857884 20 Graphite, 15 kg säck
5200840468 31 Cream, 3 kg säck
5200840480 31 Cream, 15 kg säck
5200840469 32 Oak, 3 kg säck
5200840481 32 Oak, 15 kg säck
5200840470 38 Leather, 3 kg säck
5200840482 38 Leather, 15 kg säck

Referenser

Litet badrum renoverat med material från Weber
Plattsättning / Tätskikt

Mysigt badrum för familjen

Litet mysigt badrum med gedigna material keramisk träimitation på golvet.