weberset comfort light rapid

weberset comfort light rapid

weberset comfort light rapid är ett snabbtorkande dammreducerat vitt lättfix som även kan användas som mellanbäddsbruk. CE-märkt C2 FT S1 enligt EN 12004. weberset comfort light rapid är registrerad i Basta och accepteras enligt Byggvarubedömningen, BVB. Har bedömningen B i SundaHus och är med i Svanens databas.


Produkten är registrerad i Basta och accepteras enligt Byggvarubedömningen, BVB. Har bedömningen B i SundaHus och är med i Svanens databas.

Dokumentation

Användningsområde

comfort light rapid används för sättning och läggning av all typ av keramik i våta och torra utrymmen, inomhus och utomhus. Passar även till mosaik, konstgjorda plattor som t ex terazzo samt transparenta plattor så som glasmosaik även plattor känsliga för fuktgenomslag. comfort light rapid kan användas på underlag av betong äldre än 2 månader med en relativ fuktighet lägre än 95%. På lättbetong, leca eller murverk putsad/spacklad med cementbaserad puts, godkänd gipsputs och mineraliskt bundet spackel. Kan även användas på träbjälklag uppstyvat med min 12mm fiberarmerad avjämningsmassa. På GVK godkända plastmattor, kartonggips, formstabila våtrumsskivor, Weber Tätskikts/våtrumssystem, befintlig keramik, stål eller annat formstabilt icke sugande underlag.

Passar utmärkt ovan golvvärme.

comfort light rapid får ej användas i bassänger utan här rekommenderar vi istället weberset comfort swim.

Ladda ner datablad

Fördelar

  • Bra hängförmåga
  • CE-märkt C2 FT S1enligt EN 12004
  • Lättfix med åtgång 1,3-6,2 kg/m²
  • Dammreducerad
  • För användning som mellanbäddsbruk upp till 20mm
  • För transparent keramik
  • Extra lämplig vid plattsättning utomhus och vid sättning av känslig natursten

Denna produkt passar för dessa projekt