weberset comfort light

weberset comfort light
Comfort Light är ett dammreducerat, vitcementbaserade lättfix för användning till de flesta typer av plattor i torra och våta miljöer. Klass C2 ET S1 enligt EN 12004- vilket också gäller som Svensk standard. Systemprodukt ingående i Weber Våtrumssystem. Användandet av produkten minskar risken för oönskade utfällningar och reaktioner jämfört med traditionella fästmassor.

Dokumentation

Användningsområde

Comfort Light används för sättning och läggning av all typ av keramik både sugande och icke sugande i både våta och torra utrymmen. Passar även till mosaik, konstgjorda plattor t ex terazzo samt transparenta plattor så som glasmosaik och dylikt. Skall ej användas till plattor känsliga för fuktgenomslag, samt plattor med reaktivt innehåll av kisel i fuktiga utrymmen då risken är stor för alkalikiselreaktioner. För underlag av betong äldre än 2 månader med en relativ fuktighet mindre än 95%, lättbetong, leca eller murverk putsad / spacklad med cementbaserad puts, godkänd gipsputs eller mineraliskt bundet spackel. Också för träbjälklag uppstyvat med min 12mm fiberarmerad avjämningsmassa, av GVK godkända plastmattor, kartonggips, formstabila våtrumsskivor, Weber Tätskikts / Våtrumssystem, befintlig keramik, stål eller annat formstabilt icke sugande underlag.Fungerar både inomhus och utomhus.Passar utmärkt tillsammans med elektrisk och vattenburen golvvärme. Även till fasader upp till 5m höjd. Produkten får ej användas i bassänger utan här ska istället den särskilt anpassade Comfort Swim användas.

Ladda ner datablad

Åtgångsberäkning

Vänligen fyll i de tomma fälten

Sorry, there was an error with the selected options

Åtgång:
Total vikt :
Antal säckar :
Antal pall(ar) :

Fördelar

  • CE-märkt enligt klass C2 ET S1
  • Lättfix med åtgång från 1,2-2,9 kg/m²
  • Dammreducerad
  • Bra hängförmåga
  • Lämplig för transparenta plattor
  • Anpassad för att minska risken för oönskade reaktioner
  • Lämplig i Weber Våtrumssystem och även ovan uppstyvade träbjälklag

Denna produkt passar för dessa projekt