weberset basic

weberset basic

Set Basic är en semiflexibel fästmassa, cementbaserad och plastförstärkt. Produkten är CE-märkt i klass C1ET enligt EN 12004. Systemprodukt ingående i Weber våtrumssystem, vilka är testade av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och godkända enligt GVK / AB Svensk Våtrumskontroll och Byggkeramikrådet.

Dokumentation

Användningsområde

Set Basic används för sättning och läggning av kakel och klinker på golv och vägg. För limning av kakel, klinker och granitkeramik i både våta och torra utrymmen inomhus. Passar även till mosaik (dock ej sk glasmosaik) och konstgjorda plattor t ex terazzo. För underlag av betong äldre än 6månader med en relativ fuktighet mindre än 95%, lättbetong, leca eller murverk putsad / spacklad med cementbaserad puts, godkänd gipsputs eller mineraliskt bundet spackel. Kartonggips, rekommenderade formstabila våtrumsskivor och Weber Våtrumssystem.Skall ej användas till plattor känsliga för färggenomslag, samt plattor med reaktivt innehåll av kisel då risken är stor för alkalikiselreaktioner. Vid risk för ovanstående används Set Comfort Light som är en vit lågalkalisk fästmassa. Fungerar också ovan golvvärme.

Ladda ner datablad

Åtgångsberäkning

Vänligen fyll i de tomma fälten

Sorry, there was an error with the selected options

Beräkningen ger dig en ungefärlig åtgång. Min-/maxtjocklek finns angivet i produktbladet.
Åtgång:
Total vikt :
Antal säckar :
Antal pall(ar) :

Fördelar

  • CE-märkt enligt klass C1TE
  • Åtgång 1,6-3,9 kg/m²
  • Dammreducerad
  • Rustik känsla med Bba hängförmåga
  • Lätt att tvätta
  • Lämplig på vägg och på betong med ingjuten golvvärme

Denna produkt passar för dessa projekt