weberset 862 naturstensbruk

Weber Sverige

Mellanbäddsbruk för läggning av kalibrerad och okalibrerad natursten inomhus och utomhus på bäddtjocklekar mellan 5-20mm. Produkten är CE-märkt C2 TE enl EN 12004 .
Set 862 naturstensbruk är registrerad i Basta, är med i Svanens husproduktportal, accepteras enl Byggvarubedömningen, BVB, och är bedömd B enl Sunda Hus.

Svanen (listad) BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Vägg

  • CE-märkt C2 TE enl EN 12004
  • Åtgång 3,5-28,6 kg/m²
  • Kan användas upp till 20 mm
  • Extra lämplig för dubbellimning
  • Lämplig för transparent keramik

För användning till kalibrerad och okalibrerad, icke fuktkänslig, natursten och keramiska plattor i bäddtjocklekar mellan 5-20mm. För användning inomhus och utomhus, i torra och våta utrymmen på både väggar och golv.

Fungerar utmärkt för användning ovan golvvärme. Dock ej lämplig för träbjälklag. Kan användas tillsammans med Tec Superflex D2 på underlag av betong äldre än 6 månader med en relativ fuktighet lägre än 95%.

Set 862 naturstensbruk innehåller trass-cement och är extra lämpligt för läggning utomhus.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
MaterialåtgångCa 1,5 kg/m²/mm
Minsta skikttjocklek5 mm
Maximal skikttjocklek20 mm
Vattenbehov0,22-0,24 L/kg
Appliceringstemperatur+5–30°C
AnvändningstidCa 2 tim vid 20°C/50% RF
ÖppentidCa 20 min vid 20°C/50% RF
Härdningstid innan gångbelastning1 dygn
Härdningstid innan full belastning7 dygn vid 20°C
Vidhäftningsstyrka> 1 MPa enl. enl. EN 1348
CE-märkningC2 TE
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
Artikelnummer Beskrivning
5200790939 weberset 862 naturstensbruk, 25 kg säck