weberset 620 kakellim

PR00036539

Set 620 Kakellim är en färdigblandad fästmassa för sättning av kakel och klinker på vägg. Produkten är CE-märkt D1 enligt EN 12004. Kakellimmet har mycket god flexibilitet och fäster mot de flesta underlag.

BASTA

Underlag

Vägg

  • CE-märkt enligt klass D1
  • Åtgång 1,9-4,1 kg/m²
  • Färdigblandad
  • Lätt att använda
  • Fungerar endast på vägg i torr miljö

För sättning av kakel och klinker på väggar inomhus i torra utrymmen. För underlag av betong äldre än 1 månad med en relativ fuktighet mindre än 95%, lättbetong, Leca eller murverk putsad / spacklad med cementbaserad puts, godkänd gipsputs eller mineraliskt bundet spackel samt på kartonggips och formstabila våtrumsskivor.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Materialåtgång4mm tandspackel ca 2,2 kg/m²
6mm tandspackel ca 3,0 kg/m²
8mm tandspackel ca 3,8 kg/m²
Maximal skikttjocklek5 mm färdigt bruksskikt
Appliceringstemperatur+10 till +25 °C
Öppentidca 15 min vid +20°C och 50% RF i omgivande luft
TorktidLimmad yta är fogbar efter 1-2 dygn beroende på temperatur och fuktighet i underlaget och den omgivande luften.
Lagring12 mån i oöppnad förp. Lagras torrt och frostfritt.
Förpackning5 kg burk