weberset 611 multi snabb

weberset 611
weberset 611

weberset 611 multi Snabb är en flexibel, snabbtorkande, cementbaserad och polymerförstärkt fästmassa. Produkten är CE-märkt C2 TF S1 enligt EN 12004. Systemprodukt ingående i Weber Tätskikts- och Våtrumssystem. Produkten är testad på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och godkänd enligt GVK/AB Svensk Våtrumskontroll och Byggkeramikrådet.
Produkten är registrerad i Basta och accepteras enligt Byggvarubedömningen, BVB. Har bedömningen B i SundaHus och är med i Svanens databas.

Underlag

Golv, Övrigt, Vägg

Förpackning

Fördelar

  • CE-märkt enligt klass C2 FTE S1
  • Åtgång 1,5-3,7 kg/m²
  • Snabbtorkande och flexibel
  • Lämplig i Weber Våtrumsystem och på GVK-godkänd plastmatta
  • Lämplig på uppstyvade träbjälklag

Begränsningar

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Dokumentation

Användningsområde

Set 611 multi snabb används för sättning och läggning av alla typer av keramiska plattor på både absorberande och täta underlag i våta och torra utrymmen där snabb härdtid efterfrågas. Set 611 multi snabb är godkänd för att användas både inne och ute. Passar även till mosaik och konstgjorda plattor t ex terazzo. Skall ej användas till plattor känsliga för färggenomslag, samt plattor med reaktivt innehåll av kisel då risken är stor för alkalikiselreaktioner. Vid risk för ovanstående rekomennderar vi Set 612multi Vit som är en vit lågalkalisk fästmassa. För limning på underlag av betong äldre än 2 månader med en relativ fuktighet under 95%, lättbetong. Leca eller murverk, putsad / spacklad med cementbaserad puts, godkänd gipsputs eller mineraliskt bundet spackel. Även på träbjälklag uppstyvat med minst 12mm fiberarmerad avjämningsmassa. På GVK-godkända plastmattor, kartonggips, formstabila våtrumsskivor, Weber Tätskikts / Våtrumssystem, befintlig keramik, stål eller annat formstabilt icke sugande underlag. Passar utmärkt tillsammans med elektrisk och vattenburen golvvärme. Även för användning i bassänger.

Ladda ner datablad

Åtgångsberäkning

Vänligen fyll i de tomma fälten

Ett problem uppstod med den valda kombinationen

Beräkningen ger dig en ungefärlig åtgång. Min-/maxtjocklek finns angivet i produktbladet.
Åtgång:
Total vikt :
Antal säckar :
Antal pall(ar) :

Denna produkt passar för dessa projekt