weber supra rapid light fix

Weber Saint-Gobain Sweden AB

supra rapid light fix är ett snabbtorkande, dammreducerat vitt lättfix för användning till de flesta typer av plattor i torra och våta miljöer. supra rapid light fix ingår i Weber Våtrumssystem. 
Klassad C2 T S1 Indoor enligt EN 12004
supra rapid light fix minskar risken för oönskade utfällningar och reaktioner jämfört med traditionella fästmassor.
supra rapid light fix är registrerad i Basta och accepteras enligt Byggvarubedömningen, BVB. Är med i Svanens databas samt innehar EPD, Environmetantal Product Declaration.

Underlag

Vägg, Golv

Dokumentation

Användningsområde

supra rapid light fix används för sättning och läggning av all typ av keramik både sugande och icke sugande i både våta och torra utrymmen. Passar även till mosaik, konstgjorda plattor t ex Terrazzo samt transparenta plattor så som glasmosaik och dylikt.

På underlag av betong med en relativ fuktighet mindre än 90%, lättbetong, Leca eller murverk putsad / spacklad med cementbaserad puts, godkänd gipsputs eller mineraliskt bundet spackel. Även för träbjälklag uppstyvat med min 12mm fiberarmerad avjämningsmassa, på GVK-godkända plastmattor, kartonggips, formstabila våtrumsskivor och Weber Tätskikts / Våtrumssystem. Passar utmärkt tillsammans med elektrisk och vattenburen golvvärme.

Vid montering på golv med golvvärme, måste värmen vara avstängd minst två dagar innan läggning av plattorna. Värmen ska sedan vara avstängd under minst en vecka efter fogning av golvet. Därefter kan värmen sättas på gradvis.

Ladda ner datablad

Fördelar

  • Bra hängförmåga
  • Snabbtorkande
  • Dammreducerad
  • Vitt lättfix
  • Alla typer av plattor
  • För transparent keramik
  • Extra lämplig vid plattsättning utomhus och vid sättning av känslig natursten

Denna produkt passar för dessa projekt